Գնումներ

Նախահաշիվ
Գնումների պլան 2017
Հաստիքացուցակ 2017
Նախահաշիվ 
I եռամսյակի հաշվետվություն
II եռ.-ի հաշվետվություն
Բյուջե 2018-ի նախագիծ
Բյուջետայի օրացույց-2018
Հաշվետվություն 2017, 3-րդ եռ.
Բյուջե 2018-ի նախագիծ
բյուջեի նախագիծ
IV եռ. հաշվետվություն

gnumneri plan 2018
hashvetvutyun
erkrord eramsyaki hashvetvutyun
Նախնական բյուջե 2019
Բյուջ. օրացույց 2019
3333
2019 թ. -ի Նախնական բյուջեի մեջ փոփոխություն չի կատարվել
եռամսյակային հաշվետվություն
գնումների պլան
հաշվետվություն 2019
հաշվետվություն 01.01.2019-01.07.2019
Հաշվետվություն 2019թ. 3-րդ եռամսյակ
2019 թ. բյուջեի նախագիծ
Բյուջետային օրացույց
IV եռամսյակի հաշվետվություն
4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն
2020 գնումների պլան
2020_թ առաջին եռամսյակի հաշվետվ_ձև
Օրինակելի-Նախահաշիվ-2020 verjin (1)
ճշտ-Նախահաշիվ-2020verjin - копия (2)
2020_հաշվետվ_ձև